Cheil je 360° komunikační agentura. Zaměřují se na širokou škálu komunikačních kanálů od ATL, BTL, digitální média až po retail.

Cheil:  je full-servisová mezinárodní marketingová agentura patřící do konglomerátu Samsung.

Spolupracujeme společně od ledna 2021.

Co pro Cheil děláme: monitoring sociálních sítí a následný reporting.

Recenze:

Webhttps://www.cheil.com/